Warszawa, 09.08.2016. Prezes Polskiego Zwi¹zku Podnoszenia Ciê¿arów Szymon Ko³ecki (P) podczas spotkania z dziennikarzami w Warszawie, 9 bm. Ko³ecki zrezygnowa³ z funkcji prezesa PZPC. Sztangista Tomasz Zieliñski, tegoroczny mistrz Europy w kategorii 94 kg, zosta³ przy³apany na stosowaniu dopingu. Pozytywny wynik da³a kontrola przeprowadzona tu¿ po przylocie na Igrzyska Olimpisjkie do Rio de Janeiro. (gj) PAP/Leszek Szymañski

Już 17 grudnia odbędzie się zjazd PZPC, na którym zostanie wybrany nowy prezes związku. Lista oficjalna została już zamknięta, a kandydatów jest 4.

Wśród 4 kandydatów, którzy brani są pod uwagę na prezesa Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów znajdują się:

Mariusz Jędra – obecny wiceprezes ds. organizacyjnych, były trener kadry narodowej

Zygmunt Smalcerz – mistrz olimpijski z Monachium (1972)

Zygmunt Wasiela – pełniący funkcję prezesa w latach 2004-2012

Zdzisław Żołopa – aktualny wiceprezes ds. sędziowskich

W wyborach na nowego prezesa nie będzie startował poprzedni prezes Szymon Kołecki, który złożył rezygnacje po aferze dopingowej z udziałem braci Zielińskich.

Komentarze: