Oznaczenie jaj jest już powszechnie znane, natomiast wciąż wiele osób nie potrafi poprawnie odczytać kodowania owoców i warzyw. To niezwykle ważne jeśli chcemy wybierać zdrowe i ekologiczne produkty.

Jeśli na produkcie znajdują się:

4 cyfry zaczynające się od liczb 3 lub 4

– oznacza to, że dany produkt jest uprawiany w rolnictwie masowym. Może to oznaczać, że do uprawy używany są sztuczne nawozy i pestycydy.

5 cyfr zaczynających się od liczby 9

– oznacza to, że dany produkt hodowany jest w tradycyjny sposób z zachowaniem naturalnych nawozów. Liczba ta oznacza, że uprawy są ekologiczne, bez użycia pestycydów.

5 cyfr zaczynających się od liczby 8

– oznacza, że produkt został genetycznie zmodyfikowany

Komentarze: