Złożony i zróżnicowany trening na czwartek.

A. Handstand Walk Practice
B1. AMRAP 2 min Cal Row

Przerwa 1 min

B.2 AMRAP 2 min Down Ups

Przerwa1 min

B3. AMRAP 2 min Cal Air Bike

Przerwa 1 min

B4.AMRAP 2 min Push Ups

Przerwa 1 min

B5. AMRAP 2 min Air Squats

Przerwa 1 min

Komentarze: