Dieta sportowca to dieta niekoniecznie zdrowa pod każdym względem. Co więcej, dieta osób, które trenują często i intensywnie może zakwaszać, głównie przed duże ilości pożywienia, w tym mięsa. Jak można zadbać o bardziej alkaliczną dietę?

Skala pH

Skala pH to ważne kwestia w diecie, którą większość osób pomija. Być może z lenistwa, być może z braku wiedzy. Skala ta wskazuje jak wiele JONÓW WODOROWYCH (H+) lub JONÓW HYDROKSYLOWYCH (OH-) znajduje się w pożywieniu.

Im większa ilość jonów H+, tym większa kwasowość. Im większa ilość jonów OH-, tym większa zasadowość.

Jony są niestabilne. Często dochodzi do wymianu ładunków pomiędzy nimi. Jeśli ładunek jest dodatni np. H+ będzie on przyciągał elektrony, przy ładunku ujemnym, będzie je odpychał. To właśnie ten proces fizyczny powoduje różne reakcje chemiczne.

phscale

 

Idealne pH w ciele

Nasza krew funkcjonuje w bardzo wąskim zakresie pH, pomiędzy 7,35 a 7,45 (lekko zasadowe środowisko). Jeśli znacznie obniżymy tę ilość możemy doprowadzić do śmierci.

Nasz organizm ma właściwości buforujące pH, co zapobiega nadmiernej zmianie pH krwi.

Nasze mięśnie, podobnie jak krew, lubią środowisko lekko zasadowe, jednak w przeciwieństwie do krwi, nasze mięśnie są bardziej zmienne i elastyczne.

Produkty zawierające azot, chlor i fosfor mają silne działanie kwasowe, zaś produkty zwapniem, sodem i magnezem zasadowe.

 

pH a wydajność

Równowaga kwasowo-zasadowa może mieć duży wpływ na nasz organizm, również na wyniki sportowe. Wpływ na to ma przede wszystkim dieta, ale także stres, niewłaściwe oddychanie czy choroby.

Podczas treningu nasze mięśnie, stawy i ścięgna wpływają na wytwarzanie energii w warunkach beztlenowych. Reakcja ta powoduje obniżanie pH naszych tkanek czyli wzrost kwasowości. Wyższa kwasowość oznacza nadmierne zmęczenie, ograniczenie siły mięśni oraz zmniejszoną ich wydajność.

Dlatego, jeśli mięśnie mają wyższe pH spoczynkowe, to są one w stanie wykonać cięższą i dłuższą pracę.

Co więcej, regularne utrzymywanie wyższego pH może pozwalać nam na większe przechowywanie minerałów w surowicy krwi np. magnezu, który ma duży wpływ na wydajność sportową. Ponadto, odgrywa on kluczową rolę w produkcji i wykorzystywaniu ATP.

Jak by tego było mało, wyższe pH pozwala obniżać poziom kortyzolu.

 

Bądź alkaliczny

Aby zachowywać równowagę warto dzielić swoją dietę na 80% produktów alkalicznych a 20% kwaśnych.

tabela
Unikaj: Cukru prostego, alkoholu, tytoniu, produktów przetworzonych.

Dieta na rano: Ciepła woda z cytryną oraz przed snem. Pobudzaj soki żołądkowe, metabolizm oraz oczyszczaj układ trawienny.

Głębokie oddychanie: Dwutlenek węgla jest kwaśny, dlatego głębokie oddychanie może „oczyszczać” nasz organizm, dotleniać organizm i zwiększać równowagę pH.

Komentarze: