Wyniki badań Uniwersytetu St.Gerogia w Londynie wskazują, że odpowiednia forma kannabinoidów może być skuteczna w leczeniu nowotworów i niszczenia komórek. Czy przyczyni się to do zmiany postrzegania marihuany?

Badania przeprowadzone na londyńskim uniwersytecie wykazały, że odpowiednio przygotowane kannabinoidy są skuteczne w zmniejszaniu rozmiarów guzów nowotworowych mózgu. Do 2 najsilniejszych składników zalicza się: kanabidiol (CBD) oraz tetrahydrokannabinol (THC).

Oba te składniki wpłynęły w badaniach na osłabienie struktury guzów do takiego stopnia, że efektywność leczenia chemioterapią znacznie wzrosła.

Być może te oraz inne wyniki podobnych badań będą krokiem naprzód w stronę leczenia nowotworów.

Źródło: ScienceDaily

Komentarze: