PZKFiTS informuje, że trenerzy, których zawodnicy osiągali miejsca I – III na mistrzostwach świata lub na mistrzostwach Europy w roku 2017, mogą wystąpić za pośrednictwem PZKFiTS do Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznanie nagród finansowych i wyróżnień.

W tym celu należy przysłać pocztą wypełnione poniższe formularze na adres biura PZKFiTS do dnia 21.11.2017r. Jest to ostateczny termin wpłynięcia wniosków do biura PZKFiTS!

 

1. Wypełniony komputerowo wniosek (zał. nr 3.1) dla jednej osoby, wraz z uzasadnieniem (za osiągnięcie jednego zawodnika może być  wyróżniony tylko jeden trener).

 

2. Wypełnione komputerowo przez trenera/instruktora (własnoręcznie podpisane) oświadczenie (zał. nr 3.2) w celu zrealizowania wypłaty i rozliczenia z urzędem skarbowym wraz z potwierdzeniem zawartych danych przez PZS (dotyczy tylko nagród pieniężnych).

 

Nagrody pieniężne przyznawane są wyłącznie osobom posiadającym tytuł zawodowy trenera lub instruktora oraz posiadającym licencję polskiego związku sportowego(aktualną opłaconą).

Ostateczną decyzję o skierowaniu wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki podejmie Zarząd PZKFiTS.

WNIOSEK – Kliknij i wypełnij

Komentarze: