Rząd planuje w tym roku zwiększyć budżet na kulturę fizyczną. Projekt obejmuje inwestycje infrastrukturalne oraz projekty skierowane do dzieci i seniorów.

Temat kultury fizycznej w Polsce został omówiony na Kongresie Zdrowia Pracodawców RP. Wedle zaleceń WHO umiarkowana aktywność tygodniowa powinna wynosić minimum 150 minut. Badania aktywności Polaków wykazują, że nawet w połowie nie spełniamy tych zaleceń.

„Tylko 39 proc. Polaków deklaruje, że takie normy wypełnia, czyli de facto można powiedzieć, że są w jakiejś formule aktywni fizycznie” – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Witold Bańka, minister sportu i turystyki.

„Gdyby ta część Polaków, którzy deklarują brak aktywności fizycznej – choćby połowa tych Polaków – zdecydowała się być aktywna fizycznie, to miałoby to ogromny wpływ na gospodarkę: spadek kosztów absencji pracowniczych o ok. 3 mld zł, spadek i zaoszczędzenie w budżecie służby zdrowia 440–500 mln zł” – dodaje.

2018 rok jest rekordowy pod względem nakładów finansowych na sport i rekreację. W porównaniu do 2015 roku budżet wzrósł o 93% i wynosi obecnie 330 mln zł.

infografika_badania_1
Źródło: Badanie „Ocena korzyści społecznych inwestycji w sport w odniesieniu do ponoszonych kosztów”, Instytut Badań Strukturalnych, 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki

Komentarze: