Nowy nurt zaleca kobietom z historia raka piersi w rodzinie i dużym ryzykiem zachorowania przyjmowanie pigułek hormonalnych, aby zapobiegać jego rozwojowi. Czy to dobra droga?

W Anglii stworzone specjalny program dla kobiet z dużym ryzykiem zachorowania na raka piersi, w którym mogą one przyjmować pigułki hormonalne mające na celu ograniczenie tego ryzyka. Stosowanie są 3 leki: tamoksyfen, raloksyfen i anastrazol.

Brytyjskie badania kliniczne wykazały, że na każde 1000 pacjentów przyjmujących anastrazol przez pięć lat, można zapobiec 35 przypadkom raka sutka.

To jednak trudna dywagacja, gdyż duży udział w propagowaniu takich terapii mają firmy farmaceutyczne. Mało mówi się o skutkach ubocznych takich terapii np. powstawaniu zakrzepów krwi w nogach i płucach, raka macicy, spadku libido, przyroście masy ciała czy depresji.

Komentarze: