Nowe europejskie badania nad wskaźnikiem BMI oraz rakiem prostaty wskazują, że oba te elementy są od siebie zależne. Im wyższe BMI oraz obwód talii, tym wyższe ryzyko zachorowania na agresywnego raka prostaty.

Uniwersytet Oxfordzki przeprowadził badania na ponad 140 000 osób w średnim wieku 52 lat z różnych 8 krajów Unii Europejskiej.

Każda osoba biorąca udział w badaniu była badana medycznie oraz pod kątem obwodu talii, BMI, genetycznego ryzyka otyłości i raka prostaty, a także aktywności fizycznej, palenia tytoniu, picia alkoholu oraz diety.

Zauważono, że osoby o wyższym wskaźniku BMI i większym obwodzie talii wykazywały wzrost ryzyka zachorowania na raka prostaty o 10% dla każdych 5 kg nadmiernej masy ciała w porównaniu z osobami, których wskaźniki były w normie.

Źródło: European Obesity Summit

Komentarze: