WORKSHOP(4)

Najnowsze opinie wskazują, że zawarte w tuszach tatuatorskich chemikalia mogą zwiększać ryzyko raka. Europejska Agencja Chemikaliów wskazała także na częste wywoływanie alergii u osób z tatuażami.

Odkryto, że czerwony i niebieski tusz są jednymi z najgroźniejszych pod względem składu. Zawarte w nich substancje mogą być rakotwórcze, mutagenne i wywołujące trwałe alergie.

Czerwony tusz zawiera SIARCZEK RTĘCI, który uznany jest za substancje rakotwórczą. Tusz niebieskie, zielony czy fioletowy związane są z występowaniem ziarniaków.

Komentarze: