Zaburzenia snu mogą wpływać na pogorszenie czynności nerek. Istnieje coraz więcej dowodów, że u pacjentów z chorobą nerek występuje także trudność ze snem.

W badaniach uwzględniający dietę, warunki demograficzne, wiek, wagę, ciśnienie krwi, dietę, choroby (cukrzyca, układ krążenia) starano się przeanalizować trudności ze snem i związane z nim zaburzenia funkcji nerek.

Uczestnicy badania spali średnio 6,5 godziny na dobę, Ich analiza trwała 5 lat. W tym czasie badano wszystkie elementy procesu zasypiania i funkcjonowania nerek.

Zauważono, że osoby, których nerki pracowały poprawnie, a miały długo utrzymujące się problemy z zasypianiem zaczęły wykazywać zaburzenia pracy tych narządów. Ich trudności z zasypianiem bądź krótkim snem wpływały bezpośrednio na pracę nerek utrudniając zachowanie ich właściwości.

Wciąż nie wiadomo co dokładnie wpływa na tę zależność, jednak wiadomo, że sen ma bezpośredni wpływ na zaburzenia pracy nerek.

Komentarze: