Jak zwiększyć liczbę podciągnięć na drążku

Wiele osób ma problemy ze zwiększeniem liczby powtórzeń w podciąganiu się na drążku, a wynikają one często z braku metodycznego podejścia do tego ćwiczenia, najlepiej z wykorzystaniem konkretnego planu treningowego. Trening wytrzymałości to zupełnie inne metody treningowe niż te stosowane w treningach na zwiększenie mięśniowej i siły.

Możliwości rozwoju wytrzymałości są cechą osobniczą i zależą od dominującego typu włókien mięśniowych. Osoby, które mają w mięśniach genetycznie przewagę włókien czerwonych, wolnokurczliwych będą uzyskiwały szybsze i bardziej spektakularne rezultaty [2]. Według opracowań naukowych wzrost wytrzymałość ma niską korelację ze wzrostem siły. Innymi słowy trudno równocześnie osiągać duże postępy w rozwoju zarówno siły i wytrzymałości [3].

Obie te cechy mogą ulegać poprawie, ale większe postępy osiągniemy koncentrując się tylko na poprawie jednej z nich. Wytrzymałość, podobnie jak siła, to cecha mało stabilna. O ile masę mięśniową może bez treningów utrzymać na niemal niezmienionym poziomie dość długo, o tyle siła oraz wytrzymałość po zaprzestaniu treningów szybko maleją.

Więcej na ten temat oraz opis metod prowadzących do poprawy wyników w podciąganiu się na drążku przeczytacie w KiF w nr 7-8/2012

Komentarze: