Jaka jest prawidłowa liczba powtórzeń?

Na siłowniach często można spotkać osoby, które starając się powiększyć obwód mięśni ramion, stosują najczęściej kombinowany zestaw ćwiczeń. Po wykonaniu serii składającej się na przykład z 10 powtórzeń na bicepsy robią serię składającą się z 10 powtórzeń na tricepsy lub po wykonaniu zestawu serii na bicepsy wykonują zestaw na tricepsy o takiej samej liczbie powtórzeń w seriach.

Tymczasem z nauki o włóknach mięśniowych wynika, że nie jest to najlepszy sposób na osiągnięcie zamierzonego celu. O ile bowiem 10 powtórzeń w serii na bicepsy można uznać za dobór prawidłowy (aczkolwiek jeszcze lepszym wyborem byłoby wykonanie na bicepsy 15 powtórzeń w serii), o tyle podobna liczba powtórzeń na tricepsy już takim doborem nie jest. Błąd polega na nieświadomości, jaka jest zawartość poszczególnych włókien mięśniowych w ćwiczonym obszarze ciała, a co za tym idzie – na automatycznej powtórce jednakowej liczby powtórzeń w seriach w obydwu obszarach, wypełnionych na ogół inną treścią mięśniową.

Więcej na ten temat znajdziecie w artykule „Skład mięśni” – KiF nr 1/2013

Komentarze: