Nowa metoda treningowa zwiększająca siłę mięśni

Brazylijscy naukowcy opracowali zupełnie nową technikę ćwiczeń, która opiera się na wprowadzaniu w mięśniach tzw. „zamętu”. Polega ona na cyklicznym zmienianiu metod treningowych, w tym obciążenia, liczby powtórzeń w seriach, ćwiczeń, a nawet dni odpoczynku. Istnieje wiele podobnych technik pozwalających na „pobudzenie” mięśni do rozwoju, jednak ta, opracowana przez brazylijskich uczonych mówi, że każdy trening powinien różnić się od poprzedniego o 180 stopni. Została ona nazwana Muscle Weider Confusion.

Do badania nad nową techniką treningową utworzono dwie grupy ćwiczacych. Grupa pierwsza opierała swoje treningi na podstawowej metodzie treningowej, zakładającej wykonywanie wszystkich serii po 8-10 powtórzeń (tzw. standard liniowy). Grupa druga zaś, stosowała nową metodę (tzw. standard falisty). Przykład treningów grupy drugiej:

Trening pierwszy – małe ciężary pozwalające na wykonanie od 12 do 15 powtórzeń w seriach.

Trening drugi – duże ciężary pozwalające na wykonanie od 5 do 7 powtórzeń w seriach.

Trening trzeci – bardzo małe ciężary pozwalające na wykonanie od 20 do 30 powtórzeń w seriach.

Trening czwarty – ciężary średnie pozwalające na wykonanie od 8 do 10 powtórzeń w seriach.

Wyniki badań podczas 12 tygodniowego eksperymentu pokazały, że członkowie grupy drugiej (standard falisty) zwiększyli wyniki w wyciskaniu sztangi leżąc średnio o 25 kilogramów. Stanowiło to ponad 200% więcej niż w wypadku członków grupy pierwszej (standard liniowy). Podobne wyniki uzyskano w ćwiczeniach związanych z siłą mięśni nóg .

Zdaniem brazylijskich naukowców, te wyniki świadczą o skuteczności Muscle Weider Confusion. Jednak jak sami przyznają, żaden z uczestników eksperymentu nie zwiększył w znacznym stopniu masy mięśniowej. Powodem tego był dobór ćwiczeń, przy doborze tym nie nastawiano się na zwiększanie masy mięśniowej. Jak uczeni zapewniają, zastosowanie standardu falistego w ćwiczeniach typowo kulturystycznych zapewni znaczny przyrost zarówno masy mięśniowej, jak i siły.

Komentarze: