Pompowanie mięśni

Pompowanie” – to określenie często słyszy się na siłowniach. Zjawisko to nie jest związane jedynie ze sportami siłowymi, ale właśnie przez kulturystykę weszło do obiegu i literatury fachowej. Zostało u nas przyjęte prosto z literatury anglojęzycznej, chociaż takie dosłowne tłumaczenie może mieć pewne zabarwienie negatywne, gdyż zwykłym ludziom często się kojarzy ze sztucznym „nadmuchiwaniem” czegoś.

Treningowe „pompowanie” jest normalnym zjawiskiem fizjologicznym, które polega na zwiększonym napływie krwi do trenowanych mięśni i wiąże się z intensywnym wysiłkiem fizycznym. Fachową nazwą tego zjawiska jest „przekrwienie” (z łac. hyperaemia). Ogólnie przyjmuje się, że w treningach na zwiększenie masy mięśniowej, należy dążyć do wywołania przekrwienia w mięśniach poddawanych ćwiczeniom, gdyż prowadzi ono do jak największego napływu krwi do trenowanych mięśni, gdyż sprzyja to obu rodzajom zwiększania masy mięśniowej, tzn. hipertrofii miogenicznej (pogrubianie elementów kurczliwych włókien mięśniowych) i hipertrofii sarkoplazmatycznej (zwiększanie objętości płynu wewnątrzmięśniowego).

Ten drugi efekt, który często nazywa się napompowaniem mięśni, jest – w przeciwieństwie do efektu pierwszego – bardziej trwały i może trwać przez cały mezocykl treningowy.

Dużo ciekawych informacji na ten temat znajdziecie w artykule „Pompowanie krwi do mięśni” – KiF nr 4/2013

Komentarze: