Procentowy skład włókien mięśniowych

Gdy świeżo „upieczony” kulturysta stara się zwiększyć obwód ramienia, to stosuje najczęściej kombinowany zestaw ćwiczeń. Po wykonaniu serii składającej się np. z 10 powtórzeń na bicepsy robi serię składającą się z 10 powtórzeń na tricepsy. Ewentualnie po zakończeniu zestawu serii na bicepsy wykonuje zestaw serii na tricepsy o takiej samej liczbie powtórzeń w seriach.

Tymczasem z nauki o włóknach mięśniowych wynika, że nie jest to najlepszy sposób na osiągnięcie zamierzonego celu. O ile bowiem 10 powtórzeń na bicepsy można uznać za dobór prawidłowy, o tyle podobna liczba powtórzeń na tricepsy jest już błędem. Błąd polega na nieświadomości, jaka jest ilość poszczególnych rodzajów włókien mięśniowych w ćwiczonym obszarze ciała, a co za tym idzie – na automatycznej powtórce jednakowej liczby powtórzeń w seriach w obydwu obszarach, wypełnionych na ogół nieco inną „treścią mięśniową”.

Bardzo dużo informacji o składzie mięśni o zalecanej liczbie powtórzeń w seriach na te mięśnie przeczytacie w nr 4/2013.

Komentarze: