Skutki długiej przerwy

Zdarza się, że na dość długi okres przerywamy treningi, ponieważ nie udaje nam się skoordynować ich z pracą zawodową, długą rekonwalescencją albo z wyjazdem za granicę. Jakie konsekwencje ponosimy w takiej sytuacji?

Otóż wszystko zależy od czasu bezczynności sportowej. Ogólnie wiadomo, że dłuższa przerwa w treningach, a tym bardziej brak aktywności ruchowej, wpływają na zmniejszenie się masy mięśniowej, ponieważ mięśnie dopasowują swoją objętość proporcjonalnie do potrzeb organizmu. Niestety, przerwa w treningach nie tylko przyczynia się do spadku masy mięśni, ale również do zmiany struktury mięśni.

Chcesz wiedzieć jak Twoje muskulatura reaguje na długą przerwę w treningach i w jaki sposób się przed tym bronić, przeczytaj artykuł „Optymalna liczba powtórzeń w zależności od dominującego typu włokien mieśniowych” – KiF nr 9/2012

Komentarze: