Mistrzostwa Warszawy w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

17 maja odbędą się Ogólnopolskie Mistrzostwa Warszawy w Wyciskaniu Sztangi Leżąc pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Warszawy Praga Południe Tomasza Kucharskiego. Poniżej szczegóły imprezy.

Ogólnopolskie Mistrzostwa Warszawy w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Warszawy Praga Południe Tomasza Kucharskiego,
Warszawa 17.5.2008

I. CEL:

1. Popularyzacja trójboju siłowego.
2. Wyłonienie mistrzów Warszawy na rok 2008 w kategorii kobiet i mężczyzn seniorek, seniorów, weteranów i juniorów do 16, 18, 20 i 23 lat.
3. Próba Ustanowienia rekordów imprezy.

II. ORGANIZATORZY:

1. Klub Sportowy TKKF „Herkules” w Warszawie.
2. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego w Warszawie.
3. Sklep TITAN Hala Mirowska w Warszawie.

III. TERMIN I MIEJSCE:

1. Termin: 17 maj (sobota)
Miejsce: sala klubu Herkules przy ul. Dąbrówki 9/11

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W zawodach uczestniczyć mogą reprezentanci klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej – członkowie PZKFiTS, mający na bieżąco opłacone składki członkowskie, posiadający kartę zawodniczą i licencję ważną na rok 2008.
2. Wyróżniający się zawodnicy Ligi Mazowieckiej i Śląskiej.
3. Zawodnicy i zawodniczki muszą spełniać następujące warunki:
a/ ukończony 14 rok życia w dniu zawodów,
b/ posiadać ważne badania lekarskie:
– obowiązuje zaświadczenie z klauzulą „Zdolny do zawodów trójboju siłowego” podpisane przez lekarza.
– w przypadku stwierdzenia zdolności do startów w zawodach innych dyscyplin sportu poza trójbojem siłowym, zaświadczenie musi dodatkowo zawierać klauzulę „Zdolny do zawodów w wyciskaniu leżąc lub trójboju siłowym” podpisane przez lekarza.
– zawodników z klasą MM i I obowiązuje książeczka sportowo-lekarska zawodnika.
c/ posiadać podpisane oświadczenie (w przypadku nieletnich podpisane również przez prawomocnego opiekuna) o treści: „Oświadczam, że jest mi znany regulamin antydopingowy PZKFiTS. Zobowiązuję się respektować zawarte w nim przepisy i sankcje, jak również zobowiązuję się nie przyjmować żadnych zakazanych środków farmakologicznych”.
d/ opłacone wpisowe w wysokości 35 zł od osoby, juniorzy do lat 18 i kobiety wpisowe 25 zł
UWAGA
Zawodnicy nie zgłoszeni przed lub na odprawie technicznej i nie mający opłaconego wpisowego, nie będą mieli prawa startu w zawodach.

V. SPOSÓB RYWALIZACJI W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC:
1 Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IPF i PZKFiTS.
2. Kategorie wagowe mężczyzn: – 56, 60, 67,5, 75, 82,5, 90, 100, 110, 125, +125 kg
3. Kobiety, Weterani, Juniorzy: kategoria open
Rywalizacja drużynowa w kategorii seniorów.

KLASYFIKACJA
– Do zawodów klub może zgłosić dowolną liczbę zawodniczek i zawodników.
– Wszystkie zawodniczki i zawodnicy zostaną sklasyfikowani według ilości zdobytych punktów wg formuły Wilksa
– Wszyscy zawodnicy sklasyfikowani będą według zajętych miejsc w poszczególnych kategoriach wagowych
– Do punktacji drużynowej zaliczanych będzie 6 najlepszych wyników uzyskanych przez zawodników, zawodniczki z danej drużyny wg zasady: I m-ce 12 pkt., II m-sce 9 pkt., III m-sce 8 pkt., każde następne o 1 pkt., mniej. Miejsce X i dalsze otrzymują po 1 pkt.
– Oficjalny komunikat zawodów zostanie sporządzony po weryfikacji uzyskanych wyników.

VII. NAGRODY:
MISTRZOSTWA WARSZAWY W WYCICKANIE SZTANGIM LEŻĄC
1. Trzy pierwsze miejsca open kobiet i mężczyzn w każdej grupie wiekowej PUCHARY I MEDALE.
2. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej seniorek i seniorów MEDALE I dyplomy.
3. Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej seniorów dyplomy.
NEGOCJOWANE ZE SPONSOREM NAGRODY RZECZOWE.

VIII. ZGŁOSZENIA:
Przy zgłaszaniu startujących należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, przynależność klubową, kategorię wagową.
Zgłoszenia pocztą na adres: Klub Sportowy „Herkules”03-903 Warszawa, ul. Dąbrówki 9/11 lub telefonicznie 0-22 617-52-14 Prezes Klubu p. Leszek Legan, tel. fax.0-22 620-95-36 Sklep TITAN Hala Mirowska w Warszawie, tel. kom. 501 753 806 oraz drogą e-mailową na adres: benchpress@o2.pl p. Mirosław Łukasiuk

w terminie do 10 maja 2008. wcześniejsze zgłoszenia ułatwią pracę sędziom.
Rezerwacji noclegów i wyżywienia w Hotelu dokonują sami zainteresowani.

X. PROPONOWANY PROGRAM ZAWODÓW:
17. 05 2007r. (sobota) godz. 9.00 – odprawa techniczna w klubie Herkules ul DĄBRÓWKI 9/11
06.10.2007r. (sobota) godz. 10.00 – 11.30 waga wszystkich zawodników pierwsze ważą się kobiety
godz. 12.00 – start kobiet

Dokładny program zawodów będzie ustalony na odprawie technicznej.

XI. INFORMACJE:
Wszelkich informacji udziela Prezes Klubu p. Leszek Legan pod nr tel. 0-22 617-52-14
p. Mirosław Łukasiuk tel. kom. 501 753 806 fax 0 22 620 95 36 Sklep TITAN Hala Mirowska

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatora zawodów.
1. Kluby i uczestnicy zawodów winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Wszystkie sporne sprawy rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza złożona z przedstawiciela Organizatora, V-ce Prezesa PZKFiTS ds. Trójboju Siłowego oraz Sędziego Głównego.

Komentarze: