W ubiegłym tygodniu w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się spotkanie naszych medalistów z World Games 2013 z władzami polskiego sportu i miasta Wrocławia – gospodarza przyszłych Igrzysk w 2017 r. Sam fakt takiego spotkania, do którego nie mogło dojść w przeszłości, jest wymowny. Prezes PKOL Andrzej Kraśnicki w ciepłych słowach przywitał zebranych, deklarując, że „sporty nieolimpijskie są ważnym elementem ruchu olimpijskiego”. Prezes Kraśnicki był świadkiem sukcesów polskich sportowców na World Games w Cali, wysoko je ceni i sprzyja rozwojowi tych dyscyplin sportu. To pozytywna nowość w podejściu PKOL-u do sportów nieolimpijskich i szansa na ich poparcie w staraniach o olimpijskie uznanie.

Obecny na spotkaniu wiceminister sportu u turystyki Tomasz Półgrabski też wyrażał swoje poparcie, szczególnie poparcie dla władz Wrocławia w przygotowaniach do World Games 2017, zwracając się do obecnego również na tym spotkaniu prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza słowami – „Ministerstwo Pana nie zostawi”. Za tymi deklaracjami idą czyny – Ministerstwo pomoże miastu w budowie 50-metrowego basenu, ostatniego dużego obiektu, potrzebnego do rozgrywania Igrzysk.

Co więcej, Ministerstwo wspomoże przygotowania polskich sportowców dyscyplin nieolimpijskich do udziału w tej imprezie. Zakres tej pomocy jest obecnie ustalany.
Najważniejsze jest jednak to, że dwie instytucje decydujące o kierunkach rozwoju polskiego sportu: Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Komitet Olimpijski ściśle współpracują z władzami Wrocławia i że ta współpraca zaczęła się na odpowiednio wczesnym etapie przygotowań, co pozwala na ich prowadzenie w sposób planowy, skuteczny i gwarantujący sukces, zarówno organizacyjny jak i sportowy. A przecież będzie to największa impreza w historii polskiego sportu, w której weźmie udział co najmniej 5500 sportowców, a może nawet więcej, jak chciałby Prezydent Dutkiewicz, na co są duże szanse w związku z dogodnym położeniem Wrocławia w centrum Europy.

Foto: Arkadiusz Znojek, Paweł Filleborn
PKOL 1Medaliści World Games 2013 (od lewej): Jarosław Olech (trójbój siłowy), Anna Polok, Martyna Bierońska, Emilia Maćkowiak i Tomasz Szewczak (wszyscy ju-jitsu).
PKOL 2                            Prezes PKOL Andrzej Kraśnicki wita zaproszonych gości.
PKOL 3 Delegacja PZKFiTS na spotkaniu w PKOL (od lewej): trener kadry trójboistów Arkadiusz Znojek, Prezes Paweł Filleborn, złoty medalista World Games Jarosław Olech, wiceprezes Andrzej Michalak.
PKOL 4                          Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele różnych mediów.
PKOL 5Delegacja PZKFiTS przed wejściem do siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie.

Komentarze: