Amatorski Strong Man w Świeciu

6 czerwca na Zamku Krzyżackim w Świeciu odbędą się Amatorskie Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strong Man. Zawodników można zgłaszać do dnia 30 kwietnia. Honorowymi gośćmi będą: Janusz Dzięcioł, Piotr Tomasik, Tadeusz Pogoda. Organizator przewiduje obecność czołowego zawodnika Strong Man – Jarosława Dymka. Poniżej znajduje się regulamin zawodów.

REGULAMIN AMATORSKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO STRONG MAN

1. Miejsce zawodów
Świecie n/W Zamek Krzyżacki

2. Termin zawodów
06.06.2007r. godz. 1100 – 1300
Zgłoszenia zawodników do 30.04.2007r. na adres organizatora

3. Organizator
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Świecie
Ul. T. Kościuszki 6a

4. Honorowi Goście
Janusz Dzięcioł – zwycięzca Big Brother
Piotr Tomasik – kulturysta
Tadeusz Pogoda – burmistrz miasta Świecia
Organizator przewiduje obecność czołowego zawodnika Strong Man – Jarosława Dymka

5. Prowadzący
Waldemar Konieczka
Łukasz Nikołajczyk

6. Sędzia
Sędzia główny
Przemysław Żokowski
Sędzia pomocniczy
Piotr Kamiński
Piotr Szewczuk
Rafał Mazurkiewicz

7. Patroni medialni:
„Gazeta Pomorska”
Organizator przewiduje obecność mediów:
Redakcja”Kulturystyka i Fitness”
Telewizja „TVP3” Bydgoszcz
Telewizja Kablowa Świecie
Redakcja „Czas Świecia”

8.Sponsorzy
ZSP Świecie
OKSiR Świecie
Urząd Miasta Świecie
Sławomir i Piotr Tomasik Siłownia „Atlas”

9. Regulamin poszczególnych konkurencji
1.
Ciągnięcie pojazdu
Zawodnik próbuje przeciągnąć samochód przez dystans 20m w jak najkrótszym czasie.

2. Wyciskanie sztangi z oponami
– stojąc 70 kg
Zawodnik musi wykonać jak największą ilość powtórzeń (wyciśnięć) ze stałym ciężarem.

3. Spacer farmera
Zawodnik podnosi dwie walizki ważące 85 kg jedna i stara się, nie dotykając ciężarem podłoża, przejść 40 m. w jak najkrótszym czasie

4. Waga płaczu
– trzymanie na wyprostowanych ramionach bokiem beczek od piwa 50 l.
Zawodnik stara się utrzymać ciężar jak najdłużej.

5. Gumowy koszmar
Przewracanie opony o wadze 100 kg na dystans 20 m na czas.
Zawodnik na znak sędziego chwyta oponę i przewracając ją idzie w kierunku mety.
Dystans 20 m musi pokonać w jak najkrótszym czasie.

6. Przenoszenie różnego rodzaju ciężarów na przemiennie w dystansie 20 m.
Zawodnik musi przenieść przez dystans 20 m kolejno:
– kamień 40kg ,60 kg ,80 kg
Wygrywa ten zawodnik, który przeniesie wszystkie ciężary według kolejności w jak najkrótszym czasie.

10. Warunki uczestnictwa
A. W zawodach biorą udział wszyscy zawodnicy, którzy zgłoszą się z ważnymi badaniami lekarskimi oraz dokumentem potwierdzającym tożsamość.
B. Zawodnikom nie wolno korzystać z pasków na nadgarstki ani wspomagających kostiumów.
C. Podpisanie oświadczenia
D. Zawodnicy zobowiązani są do przyjazdu i zgłoszenia się do organizatora dnia 6.06.2007 r. nie później niż o godz. 10.00 Odprawa techniczna o godz. 10.30. Obecność obowiązkowa.
E. Zgoda na posługiwanie się Imieniem i Nazwiskiem zawodników i ich wizerunkiem do celów marketingowych (telewizja, prasa)
F. Zgoda na zmiany konkurencji.
G. Zawodnicy przyjeżdżają na kosz własny lub jednostek delegujących.

11. Punktacja
I miejsce – 10 pkt.
II miejsce – 9 pkt.
III miejsce – 8 pkt.
IV miejsce – 7 pkt.
V miejsce – 6 pkt.
VI miejsce – 5 pkt.
VII miejsce – 4 pkt.
VIII miejsce – 3 pkt
IX miejsce – 2 pkt
X miejsce – 1 pkt
Nieukończenie konkurencji – 0 pkt.
(punktacja dotyczy ilości zgłoszeń zawodników do zawodów)

12. Nagrody
Organizator przewiduje następujące nagrody:
miejsce I – III puchary, dyplomy ,nagrody rzeczowe
miejsce IV – VI dyplomy ,nagrody rzeczowe
Organizator przewiduje również pamiątkę w postaci okolicznościowych koszulek dla każdego uczestnika zawodów

13 Postanowienia końcowe
A. Organizator ma prawo za nieprzestrzeganie regulaminu lub przepisów nałożyć karę na zawodnika lub zdyskwalifikować go z zawodów.
B. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w zawodach osób chorych i wynikające z tego wypadki, oraz skutki wypadków podczas zawodów i odszkodowania z tym związane.
C. W zawodach mogą startować tylko Ci zawodnicy, którzy posiadają aktualne badania lekarskie.
D. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
E. Sprawy sporne są rozpatrywane przez komisję sędziowską po wniesieniu protestu przez opiekuna grupy.
F. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodnika oraz rzeczy ,kosztowności pozostawione poza miejscem do tego przeznaczonym.
G. Organizator po zakończeniu zawodów będzie wydawał lub wysyłał komunikat końcowy na prośbę opiekuna grupy.

Wszelkich informacji o zawodach udziela:
Przemysław Żokowski
tel. kom. 600144191

Komentarze: