Mocarz Kociewski

14 sierpnia, w malowniczym otoczeniu zamku w Gniewie odbędzie się turniej siłowy „Mocarz Kociewski”. Dzięki uprzejmości Michała Sulewskiego zamieszczamy oficjalny regulamin turnieju.

Regulamin turnieju siłaczy „Mocarz Kociewski” – Gniew 2005 r.

I. Miejsce turnieju: Zamek w Gniewie

II. Termin turnieju: 14 sierpnia 2004 r. godz. 15.00.

III. Organizatorzy – Starostwa Powiatowe w Tczewie, – Józef Bejgrowicz – strona sportowa.

IV. Sędziowie: komisje sędziowską stanowić będą sędziowie potwierdzeni przez Polski Związek Wielobojów Siłowych

V. Punktacja: I miejsce – 9 pkt. II miejsce – 7 pkt III miejsce – 6 pkt. IV miejsce – 5 pkt. V miejsce – 4 pkt VI miejsce – 3 pkt. VII miejsce – 2 pkt. VIII miejsce – 1 pkt. Niezaliczona konkurencja – 0 pkt.

VI. Warunki uczestnictwa. – zawodnicy startują na wcześniejsze zaproszenie organizatora – dobry stan zdrowia i aktualne zaświadczenie lekarskie

VII. Nagrody: każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal i dyplom oraz nagrody pieniężne

VIII. Konkurencje: 1. Ładowanie 3 kamieni na czas; 2. Przeciąganie wozu (dystans 20 m na czas); 3. Spacer kowala (kowadło o wadze 150 kg), 4. Rzucanie kłody o wadze 12 kg; 5. Walki zawodników w kole przy pomocy belki polegające na wypchnięciu przeciwnika z koła (tzw. sumo), 6. Waga płaczu (trzymanie toporów ważących po 12 kg).

IX. Patronat medialny: Dziennik Bałtycki, TV TETKA, TV Gdańsk

X. Postanowienia końcowe – organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wypadków podczas trwania zawodów i dotyczy to zarówno zawodników, sędziów i obsługę techniczną – obowiązek ubezpieczenia spoczywa na zawodniku lub stowarzyszeniu delegującym go na te zawody

Uwaga: Zaproszeni zawodnicy proszeni są do potwierdzenia udziału w turnieju do dnia 1.08.2004 r – kontakt: Józef Bejgrowicz tel. (058) 777-02-06 lub 693-734-151

Komentarze: