Regulamin Otwartych Zawodów Siłaczy

O puchar Renaty i Stanisława Szczurków Myślachowice 2011

I. CEL

1. Popularyzacja zawodów siłowych
2. Popularyzacja ćwiczeń siłowych wśród społeczeństwa gminy Trzebinia
3. Wyłonienie najlepszych zawodników

II. ORGANIZATOR

1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini
2. Dom Kultury w Myślachowicach – organizator bezpośredni

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Termin: 9 lipca 2011
2. Miejsce: Dom Kultury i parking przy Domu Kultury.
3. Zapisy i odprawa techniczna o godz.9.00
4. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.30

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. w zawodach uczestniczyć mogą:
– reprezentanci klubów, ognisk i stowarzyszeń kultury fizycznej
– osoby nie zrzeszone
2. Zawodnicy muszą spełniać następujące warunki:
a) ukończony 14 rok życia w dniu zawodów
b) w przypadku osób niepełnoletnich wymagane oświadczenie wraz ze zgodą rodzica lub prawnego opiekuna na udział dziecka w zawodach siłowych
( załącznik do pobrania na stronie M-GOKSiR Trzebinia).
c) posiadać ważne zaświadczenie lekarskie z klauzulą „Zdolny do zawodów siłowych Siłacze” wystawione przez lekarza sportowego.
d) opłacone wpisowe w wysokości 10 zł (wpłata przed rozpoczęciem zawodów)
e) uczestników zawodów obowiązuje strój sportowy

V. SPOSóB RYWALIZACJI

1. Zawody zostaną przeprowadzone z podziałem na kategorie wagowe:
a) do 80 kg
b) od + 80 kg do 100 kg
c) powyżej 100 kg
2. Zawody zostaną przeprowadzone w 5 -ciu konkurencjach:
a) Wyciskanie sztangi leżąc na ławce – każdy zawodnik ma 3 podejścia do ciężaru zgłoszonego u sędziego
b) Wyciskanie belki stojąc – każdy zawodnik ma 2 podejście do ciężaru
do 80 kg – 62 kg, od + 80 kg, do 100 kg – 72 kg, powyżej 100 kg – 82 kg .
c) Martwy ciąg – każdy zawodnik ma 3 podejścia do ciężaru zgłoszonego u sędziego
d) Bieg z walizkami na czas – każdy zawodnik ma 1 podejście do biegu
do 80 kg – 61 kg , od + 80 kg do 100 kg – 76 kg , powyżej 100 kg – 86 kg

e) Przetaczanie opony na czas – każdy zawodnik ma 1 podejście

VI. NAGRODY

Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej nagrodzone zostaną:
– Pierwsze miejsce: puchar, medal, dyplom, nagroda rzeczowa
– Drugie miejsce: medal, dyplom, nagroda rzeczowa
– Trzecie miejsce: medal, dyplom

VII. SPRAWY ORGANIZACYJNE
a) Zgłoszenia: przed zawodami osobiście lub telefonicznie Dom Kultury w Myślachowicach tel. ( 0-32 ) 4420309
b) Komisję sędziowską powołuje organizator bezpośredni

VIII. PROPONOWANY PROGRAM ZAWODóW
– godz. 8.30 odprawa techniczna
– godz. 9.00 zapisy wszystkich zawodników
– godz. 10.30 start pierwszej grupy zawodników
– godz. ………………………………… start drugiej grupy zawodników
– godz. ………………………………… start trzeciej grupy zawodników
– godz. ………………………………… start czwartej grupy zawodników
– godz. ………………………………….start piątej grupy zawodników

Szczegółowy program zawodów ustalony będzie na odprawie technicznej w dniu 9.07.2011

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawo interpretacji regulaminu należy do organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
3. Sprawy regulaminowe w tym protesty związane z organizacją zawodów w trakcie ich trwania podejmuje kierownik i sędzia zawodów.
4. Kierownik zawodów zatrzymuje zaświadczenia lekarskie.
5. W przypadku zdobycia tej samej ilości punktów o wyniku decyduje waga zawodników.

X. OSOBY REPREZENTUJĄCE ORGANIZATORA
1. kierownik zawodów: Małgorzata Wojtkowska
2. prowadzący poszczególne konkurencje siłowe – Jerzy Wolski
3. sędziowie zawodów:

Sędzia Klasy Międzynarodowej w Trójboju Siłowym – Grzegorz Leski

4. opieka medyczna NZOZ Trzebinia ………………………………………
5. Służby Maltańskie.

ATRAKCJA ZAWODóW!!! Dodatkowa konkurencja dla kobiet, mieszkanek Myślachowic i okolic ! Nagrody funduje kandydatka do Parlamentu Pani Renata Szczurek.

Na zawody zaprasza Burmistrz Miasta Trzebini
Pan Stanisław Szczurek.

Komentarze: