fdfd

V MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
W KULTURYSTYCE i FITNESS oraz GP 7 NUTRITION w KULTURYSTYCE i FITNESS

kulturystyka_slawek_PLAKAT

GP_7_NUTRITION

Termin i miejsce zawodów:

Zawody odbędą się w dniu 08.11.2014 w Hali Sportowej KCKSiR ul. Kusocińskiego 2 57-300 Kłodzko

Zasady uczestnictwa:

Prawo udziału w MP Szkół Ponadpodstawowych mają uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci i absolwenci w wieku do 23 lat (decydują roczniki), posiadający ważną legitymację szkolną, studencką oraz odpowiednią Licencję PZKFiTS.

Oprócz tego mogą startować osoby niezrzeszone w PZKFITS, ale muszą one wykupić jednorazową Licencję Akademicką lub Uczniowską PZKFiTSw wysokości 20 zł, uprawniającą tylko do tego jednego startu. Opłaty należy wnosić na konto PZKFiTS: BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718 z podaniem imienia i nazwiska zawodnika,za którego wnoszona jest opłata, adresu oraz numeru PESEL, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa.(e-mail: pzkfits@pzkfits.pl, tel. 22-55-00-967). Opłaty wnoszone bezpośrednio przed zawodami będą obciążone dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.

Kulturystyka wszechwag – GP 7 NUTRITION startować mogą wszyscy zawodnicy bez względu na wiek posiadający ważna licencję zawodniczą PZKFiTS.

Bikini fitness kobiet open – GP 7 NUTRITION startować mogą wszystkie zawodniczki bez względu na wiek posiadające ważną licencję zawodniczą PZKFiTS.

Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach sylwetkowych.

Wpisowe na zawody dla zawodnika wraz z trenerem wynosić będzie 40 zł dla zawodników zgłoszonych do dnia 31 października 2014 opłaty należy wnosić na Konto: Sławomir Wojtowicz mBank nr: 64114020040000380275299078(do 7 dni przed rozpoczęciem weryfikacji na zawodach)

WPISOWE DLA ZAWODNIKÓW ZGŁOSZONYCH PO TYM TERMINIE i W DNIU ZAWODÓW WYNOSIĆ BĘDZIE 135 PLN, ZGODNIE Z PRZEPISAMI PZKFiTS (Komunikat Finansowo-Organizacyjny, punkt F/2).

Kategorie: zawodnicy w kulturystyce mężczyzn startują w następujących kategoriach wiekowych:

JUNIORZY (MISTRZOSTWA POLSKI):

Do 18 roku życia (decyduje data urodzenia) – wszechwag

Do 21 roku życia (decyduje data urodzenia) – wszechwag

Do 23 roku życia (decyduje rocznik) – wszechwag

BIKINI FITNESS KOBIET (MISTRZOSTWA POLSKI):

Do 23 roku życia – open

GP 7 NUTRITION

Kulturystyka mężczyzn – wszechwag

Bikini fitness kobiet – open

UWAGA: istnieje możliwość połączenia kategorii juniorów, jeśli nie będzie odpowiedniej ilości zawodników w danej kategorii (minimalna wymagana ilość zawodników w danej kategorii wiekowej: 3).

Zgłoszenia i weryfikacja zawodników:

Zgłoszenia zawodników do 31.10.2014 r., do organizatora imprezy, na adres e-mail: kulturystyka-slawek@wp.pl,

Weryfikacja zawodników odbędzie się w dniu 08.11.2014 r., w godz. 9:00- 11:00 w Hali Sportowej KCKSiR, ul. Kusocińskiego 2, 57-300 Kłodzko

Zawodnicy zobowiązani są posiadać strój startowy zgodny z wymogami PZKFiTS oraz płytę CD z nagraniem do programu dowolnego.

W przypadku braku odpowiedniego stroju zawodnik może zostać nie dopuszczony do zawodów.

W przypadku złego stanu technicznego nagrania organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania własnego podkładu muzycznego.

Zawodnicy zobowiązani są posiadać podczas weryfikacji badania lekarskie i ważne dokumenty uprawniające do startu w zawodach (zgodnie z p. 6

Komentarze: