Niebawem zaczną się eliminacje do tegorocznych zawodów CrossFit Games 2014. Co ciekawe, pojawi się kilka nowych rzeczy, o których przeczytałem kilka dni temu. Dla nas wszystkich te zawody będą wyjątkowe, ponieważ możemy spodziewać się, że Paweł Czaplicki i Sylwia Reichel na tej imprezie się pokażą.

1. Nowe wymagania regionalne.

Podczas OPEN każdy zawodników, który chce startować musi wykonać dodatkowe czynności:

  • wybór sędziego
  • zatwierdzenie sędziego przez afiliowanego menedżera
  • nagranie swojego treningu kwalifikacyjnego

Gdy OPEN zostanie zakończone, wtedy 60 kobiet i 60 mężczyzn z regionów będą zobowiązani do przedstawienia jednego ze swoich treningów otwartych. Takie nagranie zostanie zatwierdzone przez pracowników Crossfit Games.

Po decyzji zarządu CrossFit Games 48 kobiet, 48 mężczyzn i 30 drużyn uzyskają zaproszenia do rywalizacji.

2. Kwalifikacje Masters.

Zawodnicy Masters będa rywalizować z innymi zawodnikami o przejście do następnej konkurencji. Po przejściu OPEN 200 zawodników zostanie zaproszonych do rywalizacji w 4 dodatkowych treningach (17 kwietnia 17:00).

Tak jak w poprzednim punkcie, zwodnicy muszą korzystać z zarejestrowanych sędziów i dostarczyć potwierdzone wyniki poszczególnych konkurencji.

3. Zespoły.

Teamy muszą regularnie trenować w miejscu wybranym jako miejsce drużyny. Każdy zawodników musi być uczestnikiem wybranego przez team boxu crossfitowego. W niektórych przypadkach może być wymagana dokumentacja potwierdzająca.

Zawodników musi być przygotowany do przedstawienia dziennika treningowego określającego daty i godziny treningów w miejscu treningów całego zespołu. Oprócz dokumentacji pisemnej może być wymagana dokumentacja audio-wizualna.

4. Kontrola dopingowa.

W najbliższej edycji CrossFit Games testy moga być niezapowiedziane. Oznacza to, że każdy zarejestrowany zawodnik może zostać poddany kontroli w dowolnym czasie w ciągu roku bez podania przyczyny.

Przepisy te nie są tak zaskakujące jak niektórzy uważają. Taka polityka antydopingowa jest szerzona na całym świecie, praktycznie w każdej dziedzinie sportu. Ciekawym przypadkiem są kontrole domowe czy podczas wyjazdu prywatnego. Takie sytuacje się zdarzają, a przykładem może być chociażby Jarosław Olech – wielokrotny obecny Mistrz Świata w Ciężarach, który takim niezapowiedzianym kontrolom był poddawany wiele razy.

Poniżej znajdziecie regulamin zawodów i regulamin kontroli dopingowej.

REGULAMIN

KONTROLA DOPINGOWA

Komentarze: