Wiele w ostatnich tygodniach mówi się o szkodliwości mięsa jako takiego. Powstają badania, analizy, a dietetycy spierają się na temat tego czy mięso jest zdrowie czy też nie. My chcemy przytoczyć jedno z badań, które w obiektywny naszym zdaniem sposób popierają swoją tezę.

Postawiona teza jakoby czerwone i przetworzone mięso miała wpływ na rozwój raka prostaty została w pewien sposób uzasadniona przez badaczy Lauren C. Bylsma i Dominika D. Alexandra. Ich celem była aktualizacja ostatniej metaanalizy wyników badan dotyczących wpływu mięsa na rozwój raka.

Mięsny problem

W badaniu uwzględniono jakość mięsa, sposób obróbki mięsa, zawartość metali w mięsie i heterocyklicznych amin (HCA). Uwzględniając przy tym także sposób funkcjonowania, dietę czy stres u badanych stwierdzono, że nie ma silnego związku pomiędzy spożyciem czerwonego mięsa a rozwojem raka prostaty.

Badania prowadzone były przez okres od 6 do 22 lat, na grupie z różnych kontynentów.

Jednakże, zauważono, że istnieje dodatnia korelacja z rakiem dla produktów przetworzonych.

Źródło: Humphrey PA, Schuz J. Cancers of the male reproductive organs. In: Stewart BW, Wild CP, editors. World Cancer Report 2014. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2014. p. 453–64.
IARC. World Cancer Report 2014. Lyon: International Agency for Research on Cancer, World Health Organization; 2014.
NCI. SEER Statistics Fact Sheets: Prostate Cancer. Bethesda: National Cancer Institute; 2015.
Gann PH. Risk factors for prostate cancer. Rev Urol. 2002;4 Suppl 5:S3–S10.
Rose DP, Boyar AP, Wynder EL. International comparisons of mortality rates for cancer of the breast, ovary, prostate, and colon, and per capita food consumption. Cancer. 1986;58:2363–71.

Komentarze: