Zdrowa dla naszego ciała brunatna tkanka tłuszczowa komunikuje się z naszym mózgiem dzięki nerwom czuciowym poprzez wymianę informacji. W tych informacjach zapisana jest ludzka otyłość, ilość tłuszczu, utrata tłuszczu i wiele innych niezbędnych informacji.

Odkrycie to opublikowane na łamach „The Journal of Neuroscience” i dotyczy ono komunikacji tkanki tłuszczowej z mózgiem. Brązowy (brunaty) tłuszcz jest niezbędny dla naszego życia. Generuje ciepło, spala kalorie, wydatkuje energię i zapobiega cukrzycy i chorobom serca.

Badania pokazują, że brunatna tkanka tłuszczowa odgrywa niezwykłą rolę zwłaszcza u osób spalających duże ilości kalorii. To pewnego rodzaju narzędzie do walki z otyłością. Najnowsze metody walki z otyłością opierają się o aktywacje brunatnej tkanki tłuszczowej.

Podczas takich terapii brązowa tkanka tłuszczowa zaczyna komunikować się z mózgiem poprzez aktywację nerwów czuciowych. Jest to znak, że istnieje możliwość wzajemnego oddziaływania mózgu i brunatnej tkanki tłuszczowej, co znacząco pobudzi metabolizm. Brązowy tłuszcz powiązany jest z szybszą przemianę materii, obniżeniem ryzyka cukrzycy typu II. Zatem powstawanie jej w większych ilościach, przy udziale mózgu, może być skuteczna terapią leczenia otyłości.

Komunikacja mózg-brązowy tłuszcz polega na tym, że mózg informowany jest o uwalnianiu energii ze zwykłej tkanki tłuszczowej i w rezultacie zwiększenia wydatkowania energetycznego i spalania tłuszczu.

Wciąż trwają prace nad zrozumieniem komunikacji mózg-tłuszcz i opracowaniem metody leczenia.

Źródło: „The Journal of Neuroscience”

Komentarze: