Większość osób nie zdaje sobie sprawy z przeznaczenie wód i ich rodzajów. Dzieli się je na kilka kategorii, w tym zwykłe i lecznicze. Czym są wody mineralne o średnim zmineralizowaniu?

Wody średniozmineralizowane to wody pobierane spod ziemi, które nie zostały skażone w żaden sposób. Ich rozpiętość mineralna waha się w przedziale 500-1500 mg składników mineralnych.

Ich zaletą jest z pewnością niska inwazyjność w gospodarkę wodno-elektrolitową, dlatego możemy je pić w relatywnie dużych ilościach.

Przyjmuje się, że wody średniozmineralizowane zawierają w sobie zwiększone ilości wapnia i magnezu. Pokrywają one ok. 10% średniego dziennego zapotrzebowania na te minerały.

Zaleca się picie wód średniozmineralizowanych z uwagi na wypłukiwanie toksyn i szkodliwych odpadków przemiany materii.

Komentarze: