Ten matczyny zwyczaj może mieć niezwykle duże znaczenie w rozwoju dziecka, zwłaszcza jeśli chodzi o predyspozycje do występowania chorób serca. Dzieci karmione piersią przez okres 3-12 miesięcy wpływa znacząco na ich zdrowie.

Dzieci z niską masą urodzeniową oraz te, które były karmione piersią przez bardzo krótki okres mogą być bardziej narażone na przewlekłe zapalenia związane z chorobami serca w dorosłym wieku.

Badania wykonane w stanach Zjednoczonych, uwzględniające 7000 osób, u których porównano masę urodzeniową, czas trwania karmienia oraz wyższy poziom białka C-reaktywnego odpowiadającego za stany zapalne zostały przyjęte w środowisku naukowym za niezwykle ciekawe.

Z analiz wynika, że osoby, które miały wagę urodzeniową w normie lub nieco wyższą, miały o 5% niższe ryzyko występowania zaburzeń sercowych podobnie jak te, które były karmione przez dłuższy czas niż 3 miesiące.

Badanie to przeprowadzono wśród osób w wieku 24-32 lata z różnych grup rasowych i środowisk. Wyniki sugerują, że karmienie piersią może znacząco wpływać na kształtowanie odporności zdrowotnej na zaburzenia sercowe w przyszłości.

Komentarze: