Dzieci karmione piersią przynajmniej przez 6 miesięcy mają o 20% niższe ryzyko zachorowania na białaczkę niż dzieci, które nie były karmione w ten sposób. Karmienie piersią zmniejsza także ryzyko chorób związanych ze słuchem, układem pokarmowym, cukrzycą typu II czy otyłością w późniejszym wieku.

Proces karmienia dziecka mlekiem matki jest pożyteczny zarówno dla zdrowia kobiety jak i dziecka. Co ważne, nowe badania sugerują, że ten sposób karmienia pozwala zmniejszyć ryzyko chorób u dziecka w późniejszym wieku, zwłaszcza tych zagrażających życiu jak białaczka.

Analiza danych ponad 17,500 osób pozwoliły na wysnucie takiego wniosku. Naukowcy zauważyli korelację pomiędzy brakiem karmienia piersią a występowaniem ciężkich chorób w późniejszym wieku.

Karmienie piersią wpływa nie tylko na ochronę dziecka przed rakiem, ale także na poprawę jego układu odpornościowego oraz wzmacnia więź psychiczną z matką.

Źródło: Efrat Amitay, Ph.D., MPH, School of Public Health, University of Haifa, Israel

Komentarze: