Najnowsze badania opublikowane w „Journal of American Medical Association” mówią, że zagrożenie dla życia dziecka jest nikłe, jednak nie wyklucza to zwiększenie ryzyka nadciśnienia płucnego u noworodka.

Autorka badania Krista Huybrechts przebadała ponad 3800 kobiet w ciąży z zaburzeniami nastroju i depresją. Celem było ustalenie czy przyjmowanie leków antydepresyjnych może mieć wpływ na rozwój płodu i zdrowie dziecka. Okazało się, że ryzyko jest bardzo niskie, jednak istnieje szczątkowe ryzyko wystąpienia u dziecka nadciśnienia płucnego.

Komentarze: