Nowe badania zaprzeczają poprzednim mówiąc, że ograniczone jedzenie soi może zmniejszać ryzyko nawrotu raka piersi. Do tej pory uważano, że kontunuacja spożycia produktów sojowych po diagnozie nowotworu jest ryzykowne dla zdrowia.

Kobiety, u których rozpoznano raka piersi do tej pory redukowały spożycie produktów sojowych, gdyż przypuszczano, iż moą one zakłócać działanie antyestrogenowe leczenia.

Soja posiada w sobie genisteinę, któa może stymulować wzrost komórek raka sutka i zakłócać leczenie antyestrgenowego. Ta wiedza opierała się na badaniach z wykorzystaniem myszy.

W najnowszych badaniach okazuje się jednak, że enisteina może aktywować także odporność nowotworową w odpowiedzi immunologicznej. To hamuje ekspresję mechanizmów immunosupresyjnych, co wyjaśnia proces redukcji ryzyka nawrotu raka. Ważne jest jednak to, że genisteina uaktywnia się przed samym rozwojej nowotworu, a zatem jej spożycie musi być systematyczne.

Źródło: American Association for Cancer Research

Komentarze: