Z wypowiedzi naszych czołowych kulturystów jednoznacznie wynika, że jednym z ważniejszych, a może nawet najważniejszym elementem treningu, jest koncentracja.I mają zupełną rację. To przecież koncentracja sprawia, że z rozmysłem i rozwagą wykonujemy nie tylko każde kolejne ćwiczenie, ale też i każdą kolejną serię, każde powtórzenie, a nawet każdy ruch w powtórzeniu, tak pozytywny jak i negatywny.Koncentracja to – jak mówi encyklopedia – „ześrodkowanie, skupienie i wzrost intensywności uwagi skierowanej na wybrany przedmiot, zjawisko lub sytuację”. A zatem jeżeli powyższej definicji koncentracji uczynimy podczas trwania treningu zadość, będzie to oznaczało, że każdy ruch w ćwiczeniu wykonamy nie tylko prawidłowo technicznie, ale wykonamy go też w pełnej zgodzie z możliwościami naszych mięśni, w zgodzie z możliwościami naszego organizmu.Koncentracja pozwala nam również na zsynchronizowanie działania szeregu czynników równocześnie, w tym wiedzy o wydolności treningowej naszych mięśni. Wszystko to razem wzięte decyduje o tym, czy wykonanie kolejnego ruchu będzie tylko faktem statystycznym, świadczącym o ilości wykonanych powtórzeń – niekiedy nawet ze szkodą dla samych mięśni – czy też przyniesie nam założony i spodziewany rezultat, wyrażający się przyrostem masy mięśniowej i siły. Tak rozumiana koncentracja może ustrzec nas przed wieloma niespodziankami, w tym przed niezamirzonymi błędami w treningach, których skutkiem może być stagnacja, przetrenowanie, a nawet kontuzje.Przy niektórych – nie ukrywam trudnych ćwiczeniach – możemy mieć jednak pewne kłopoty z koncentracją, co wcale nie oznacza, że powinniśmy od niej odstąpić. Do ćwiczeń takich między innymi należą: podciąganie na drążku (niekiedy z zastosowaniem dodatkowego obciążenia), ściąganie długiego drążka wyciągu do klatki piersiowej (przy znacznych jego obciążeniach) oraz martwy ciąg. Owe kłopoty polegają na tym, że przy tych ćwiczeniach dużą uwagę zwracamy na to, aby nasze dłonie nie otworzyły się pod wpływem dużego ciężaru, a to już może rozpraszać.Jest i na to rada: trzeba zastosować specjalne paski. Sposób zakładania pasków jest pokazany na zamieszczonych zdjęciach. Z pasków tych należy korzystać z rozwagą, aby nie miało to wpłwu na osłabienie siły uchwytu naszych dłoni.K.P.

Artykuł ukazał się w „Kulturystyce i Fitness” Nr 6/1998. © Copyright by Wydawnictwo KiF.

Komentarze: