Każdy może czerpać motywację z czego innego, ze swojej niskiej samooceny, z krytyki innych, złego samopoczucia, chęci zmian czy zupełnie czegoś innego, jednak jak się okazuję, podstawą motywacji jest radosne, pozytywne myślenie na temat danej czynności, w tym wypadku treningu.

Uniwersytet Hampshire przeprowadził badania, w których okazało się, że wspomnienia i radosna odczucia wpływają na zwiększanie motywacji do działania. W eksperymencie wzięło udział 200 studentów, którzy mieli za zadanie wypełnić odpowiedni kwestionariusz.

Proszono ich m.in. o przywołanie pozytywnych nawyków, aktywności oraz samopoczucia z tym związanego. Okazało się, że osoby z pozytywnymi wspomnieniami na temat tych czynności wykazywały większą chęć rozpoczęcia lub wznowienia aktywności fizycznej.

Co ciekawe, w grupie studentów zanotowano także odwrotne zjawisko, mianowicie niektórzy z uczestników badania wykazywali negatywne nastawienie do siebie i wspomnień związanych z ćwiczeniami, a mimo to ich motywacja była bardzo wysoka.

Podsumowując, naukowcy podjęli teorię, że aby wzmacniać motywację należuy po prostu intensywnie myśleć o danej czynności.

Komentarze: