Kącik nowicjusza

Marian WysockiNowicjusze nie powinni ćwiczyć tak jak kulturyści z wieloletnim stażem treningowym. Z tej też racji odradzam im wzorowania się na planach treningowych prezentowanych w Muscle and Fitness i we Flexie. Osobom, które kulturystykę trenują krótko i mają organizmy jeszcze nie przyzwyczajone do intensywnych ćwiczeń, zbyt forsowny trening może przynieść więcej szkody niż korzyści. Jeżeli nowicjusz chce się już na kimś wzorować, to najlepiej na koledze, który ćwiczy trochę dłużej od niego lub na osobie wskazanej przez instruktora. Zwracam też uwagę na to, że dana metoda treningowa nie musi różnym osobom przynosić takich samych efektów. A zatem każdy ćwiczący powinien szukać metody odpowiedniej dla siebie, a najlepszym sposobem na jej znalezienie jest stałe eksperymentowanie i baczna obserwacja swojego organizmu. Pamiętajmy jednak o tym, że oceny wybranej metody treningowej możemy dokonać dopiero po upływie 2-3 miesięcy, a zatem wszelki pośpiech przy dokonywaniu takiej oceny nie jest wskazany.

Paweł BrzózkaNowicjusz przy układaniu planu treningów powinien ustalić pewne priorytety. Na przykład ćwiczenie grup mięśni najsłabiej rozwiniętych oraz tych, na rozwinięciu których najbardziej mu zależy. Trening powinien być oparty przede wszystkim na ćwiczeniach podstawowych. Na duże grupy mięśniowe nowicjusz powinien wykonywać nie więcej niż 8 serii, na małe nie więcej niż 6 serii. Ilość powtórzeń w seriach powinna zależeć od „zatłuszczenia” organizmu. Przy dużym zatłuszczeniu wskazane jest wykonywanie 10-12 powtórzeń, przy małym 8-10 powtórzeń.

Piotr Głuchowski

Najważniejsze dla nowicjusza jest to, aby znalazł się on pod opieką doświadczonego instruktora, który w rozsądny sposób pokieruje jego poczynaniami. Instruktor powinien wytłumaczyć nowicjuszowi, w jaki sposób powinien ćwiczyć, odżywiać się i odpoczywać. Często nowicjusz wzoruje się na tym, co robią kulturyści zaawansowani i jest to duży błąd. Naraża się tylko na kontuzje, przetrenowanie lub stagnację w rozwoju masy mięśniowej. W kulturystyce nie popłaca zbytnia ambicja i brak cierpliwości.Jeżeli chodzi o odżywianie się, to nowicjusz powinien wiedzieć, że prawidłowa dieta stanowi 70 procent sukcesu. Dlatego wskazane jest, aby każdy z kandydatów na kulturystę jeszcze przed przystąpieniem do treningów dobrze poznał, co, ile i jak często powinien spożywać.

Juliusz MalikNajważniejszą cechą, jaką powinien posiąść nowicjusz, jest cierpliwość. W kulturystyce, jeżeli chcemy zbyt szybko osiągnąć założony cel, to efekt może być akurat odwrotny. Każdy trening musi być rozsądnie zaplanowany i jeszcze rozsądniej realizowany. Pamiętajmy o tym, że jeżeli zwiększymy intensywność treningu, to powinniśmy jednocześnie zwiększyć czas przeznaczony na odpoczynek. jeżeli mamy wątpliwości, jak ćwiczyć, najlepiej zwrócić się o radę do instruktora lub do doświadczonego kulturysty. Osobiście zalecam, aby nowicjusz wykonywał na treningach przede wszystkim ćwiczenia podstawowe i to z wolnym ciężarem. Należy unikać ćwiczeń na wyciągach.

Krzysztof Skrzyniarz1. Nie należy wzorować się na treningach prezentownych w polskich wydaniach zachodnich magazynów kulturystycznych2. Trenować trzy razy w tygodniu3. Każdą grupę mięśniową ćwiczyć nie dłużej niż 15 minut4. Trening swój opierać na ćwiczeniach podstawowych5. Nie ćwiczyć na maszynach lecz używać ciężarów wolnych (sztanga, sztangielki)6. Stosować ciężary mniejsze, co pozwoli na wyrobienie prawidłowej techniki ruchów7. Ćwiczyć tylko do uczucia zmęczenia i bez powtórzeń wymuszonych.

Paweł PawłowiczNowicjusz powinien ćwiczyć każdą grupę mięśniową trzy razy w tygodniu, nie mogą to być jednak dni następujące po sobie. Trening nie może trwać dłużej niż 60 minut. Błędem nagminnym początkujących jest ślepe naśladowanie nie zawsze prawidłowo ćwiczących kulturystów. Lepiej brać przykład z instruktora lub z osoby przez niego wskazanej. Każdy ćwiczący, w tym i nowicjusz, powinien szukać metod treningowych dla siebie na danym etapie i zawsze być otwartym na mądre rady najlepszych.

Janusz Bławat1. Każdą grupę mięśniową należy ćwiczyć trzy razy w tygodniu2. Nie naśladować treningu najlepszych kulturystów3. Wyznaczać sobie cele i do nich dążyć4. Trenować systematycznie5. Realizować plany treningowe w stu procentach6. Dużą uwagę zwracać na prawidłowe oddychanie.

Artykuł ukazał się w „Kulturystyce i Fitness” Nr 1/1998. © Copyright by Wydawnictwo KiF.

Komentarze: