RODO
Szanowni Państwo,
Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych (RODO), przekazujemy Państwu komplet informacji na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.
Uprzejmie informujemy, iż firma KIF Sport z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostrzyckiej 2/4 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: Imię i nazwisko, adres e-mail. Dane te zostały dobrowolnie podane przy zamawiającego przy zamawianiu prenumeraty.
W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: KIF Sport, ul. Ostrzycka2/4, 04-035 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ostrzycka2/4, 04-035 Warszawa lub email: biuro@kif.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ostrzycka2/4, 04-035 Warszawa lub email: biuro@kif.pl
 3. Państwa dane osobowe/firmowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji wysyłki newslettera
 4. Państwa dane nie są przekazywane innym podmiotom gospodarczym ani osobom fizycznym
 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługuje Państwu prawo do
  – żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  – żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  – żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
  – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – żądania od Administratora zaprzestania przesyłania informacji marketingowych
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Wszelkie żądania lub zapytania prosimy kierować na adres email: biuro@kif.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ostrzycka2/4, 04-035 Warszawa

 7. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
 8. Niezaakceptowanie w/w wiąże się z koniecznością usunięcia Państwa danych i co za tym idzie brakiem możliwości przesyłania prenumeraty ekif.
Pozdrawiam,
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
KIF Sport