Można doszukiwać się różnić pomiędzy treningiem na wolnych ciężarach a maszynach, ale czy można robić takie porównanie pomiędzy maszynami? Otóż tak, nowy rodzaj maszyn pozwala na znaczne zróżnicowanie ruchu co wpływa na inne zaangażowanie mięśni.

free-motion-dual-cable-cross-commercial
Standardowe maszyny zapewniają alternatywą dla wolnych ciężarów. Wiele badań potwierdziło, że w znacznym stopniu zwiększają siłę mięśni. Ruch na tradycyjnych maszynach naśladuje pewną „krzywą” ustaloną przez producenta. Pozwala zmaksymalizować siłę i napięcie mięśni. Jedno z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Gruzińskim wykazało, że wykonywanie treningu klatki piersiowej na maszynie Smitha przez 10 tygodni, zwiększa siłę mięśni nawet o 20%.

Free Motion umożliwia ruchy w różnych kierunkach. Przypomina to w pewnym sensie trening na sztangielkach, jednak ramiona poruszają się w określonym kierunku. Naukowcy z Globe University (USA, Minnesota) wykonali eksperyment na maszynach Free Motion trwający 16 tygodni. Po tym czasie osoby badane zwiększyły siłę mięśni o prawie 60% w stosunku do osób wykonujących ten sam trening, ale na tradycyjnych maszynach.

Maszyny Free Motion pozwalają na swobodniejszy ruch, przez co lepiej rozwijamy stabilizatory, które rzadko pracują w taki sam sposób na tradycyjnych maszynach.

Kaiser-Infinity-Series-Functional-Trainer-athlete-gift-guide-gear-patrol

Komentarze: