EF2087

Umiarkowana i systematyczna aktywność fizyczna w codziennym życiu może zmniejszać ryzyko choroby Parkinsona. Badania na ten temat przedstawiono w nowym wydaniu magazynu „Brain: Neurology”.

Podczas badań stwierdzono, że istnieje związek między ćwiczeniami fizycznymi a zmniejszonym ryzykiem występowania Parkinsona. Badaniem objęto ponad 43000 kobiet i mężczyzn w Szwecji, którzy byli obserwowani przez okres 12 lat. Żadna z tych osób nie miała choroby Parkinsona, jednak ponad 300 osób pod koniec badania wykazywała wczesne objawy tej choroby.

Wszystkich podzielono na grupy i jedną z grup, która wykazywała najmniejsze ryzyko Parkinsona była grupa, która wykonywała więcej niż 6 godzin ćwiczeń fizycznych tygodniowo. Osoby te wykazywały o 40% niższe ryzyko.

Komentarze: