Obliczanie odpowiedniego tętna poprawia zarówno wydolność organizmu jak i spalanie tkanki tłuszczowej podczas treningu cardio. Oto kilka wskazówek jak samemu obliczyć tętno maksymalne.

1. Mierzenie tętna 3 dni pod rząd.

Przez 2 dni mierzymy tętno i wyciągamy średnią dodając do siebie poszczególne wyniki i dzieląc je przez 3. Dany wynik jest średnią szybkością spoczynku serca.

Mierz tętno od razu po przebudzeniu.

Np. 62+63+62=187     187:3=62

 

2. Tętno maksymalne.

Następnie zmierz swoje tętno maksymalne poprzez odjęcie swojego wieku od liczby 220. Np. 220-30=190

Od wyniku czyli 190 odejmij średnią szybkość spoczynku serca czyli 62.

Wygląda to tak: 190-62=128.

 

3. Granica tętna maksymalnego.

Teraz przechodzimy do obliczenia granicy tętna maksymalnego. wykonujemy to prostym obliczeniem:

Wynik tętna maksymalnego czyli w naszym wypadku 128 mnożymy przez 60% czyli 0,6 oraz dodajemy średnią szybkość spoczynku.

Wygląda to tak: (128*0,6)+62=138,8

 

 

4. Obliczanie górnej granicy tętna maksymalnego.

Aby wyliczyć ten parametr musimy wykonać to samo działanie co przy liczeniu granicy tętna maksymalnego, z tym, że korzystamy z 80% czyli 0,8.

 

5. Wynik końcowy.

Uzyskane liczby w punkcie 3 i 4 dzielimy przez 2 i uzyskujemy najważniejszy interesujący nas parametr.

Wygląda to tak: 138,8:0,8=173,5

Komentarze: