Ocena stopnia ciężkości wysiłku pozwala lepiej przygotować trening bądź plan treningowy dla siebie bądź dla swoich podopiecznych. Elementami tej oceny jest m.in. tętno. Zobaczcie na co warto zwrócić uwagę.

WSR – wskaźnik skuteczności restytucji – ocenia stopień ciężkości wysiłku na podstawie sprawności restytucji tętna po wysiłku.

HR1 – tętno spoczynkowe,
HR2 – suma tętna w pierwszej minucie restytucji po części głównej treningu.
HR3 – suma tętna w czwartej minucie restytucji po części głównej treningu

WSR nie służy do oceny treningów fosfagenowych.

•    50-60 świadczy o optymalnym obciążeniu treningowym;
•    spadek wartości WSR poniżej 50 wskazuje na przeciążenie treningiem
•    wartości powyżej 60 wskazują na niedociążenie jednostką treningową – zbyt lekki trening.

Ocena stopnia ciężkości wysiłku za pomocą obserwacji WSR i tętna spoczynkowego mierzonego następnego dnia:

1.    WSR 50 – 60 – poranna częstość skurczów serca się nie zmienia – optimum .

2.    WSR 50 – 60 – wzrost spoczynkowej częstości pracy serca – obciążenie ogólnie dobre lecz trzeba zmniejszyć intensywność, zwiększyć objętość.

3.    WSR 50 – 60 – spadek tętna spoczynkowego – dobre ogólne obciążenie, lecz za duża objętość i  za mała intensywność.

4.    WSR – poniżej 50 – tętno HR1 bez zmian – należy zmniejszyć intensywność i objętość treningu.

5.    WSR poniżej 50 – tętno rano rośnie – przemęczenie intensywnościowe – należy zmniejszyć intensywność.

6.    WSR poniżej 50 – tętno rano obniża się – przemęczenie objętościowe – należy zmniejszyć objętość.

7.    WSR powyżej 60 – tętno poranne bez zmian – należy zwiększyć intensywność i objętość.

8.    WSR powyżej 60 – tętno rano rośnie – niedociążenie objętościowe – należy zwiększyć objętość.

9.    WSR powyżej 60 – tętno rano spada – niedociążenie intensywnościowe – należy zwiększyć intensywność.

Komentarze: