Okazuje się, że wykonując biceps na modlitewniku nie jesteśmy w stanie zaangażować zbyt dobrze mięśni dwugłowych ramienia.

Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Rio De Janeiro wykazały, że stosowanie uginania ramion ze sztangą na modlitewniku bardzo słabo angażuje mięśnie bicepsów.

W badaniu podpięto zestaw elektrod do mięśni, które mierzyły ilość angażowanych włókien mięśniowych bicepsów. Wyniki wskazały, że ilość pracujących włókien podczas tego ćwiczenia jest bardzo mała.

Dzieje się tak dlatego, że łokieć oddalony od tułowia wpływa na zmniejszenie aktywności mięśni bicepsów. Lepszym rozwiązanie wydaje się w tym wypadku uginanie ramion ze sztangielkami stojąc bądź podciąganie linki wyciągu dolnego.

Komentarze: