Wydolność fizyczna jest to zdolność do ciężkiego wysiłku, z tolerancją powstającego zmęczenia i z zachowaniem zdolności do szybkiej restytucji. Wydolność fizyczną można podzielić na wydolność beztlenową i tlenową. Do oceny wydolności fizycznej skonstruowano wiele testów i prób wysiłkowych.

Proste próby czynnościowe można podzielić na:

Próby statyczne

– ortostatyczna
– czasu dowolnego bezdechu

Próby dynamiczne

– Harwardzka
– Letunova
– Martinetta
– Ruffiera

Próby te oceniają wydolność na podstawie sprawności układu krążenia.

Testy służące do oceny wydolności tlenowej:

– Test progresywny
– Test Astranda
– Test (bieg) Coopera
– Próby biegowe
– Test Conconiego

Testy służące do oceny wydolności beztlenowej:

– Test Wingate
– Test schodkowy (Margaria Step test)
–  Wyskok dosiężny (Sergeant test)

Komentarze: