Częściowy zakres ruchu czy pełny ruch są lepsze dla wzrostu naszych mięśni? Czy porównaniu tych 2 metod w badaniu pozwoli na określenie najlepszej metody? My już znamy odpowiedź.

Badanie przeprowadził Gerard McMahon, a zostało ono przedstawione w „The Journal of Strength & Conditioning Research”. Jego celem było określenie idealnego ruchu dla budowy siły i mięśni. Porównywaniu pełny ruch oraz częściowy ruch. Badanie trwało 8 tygodni, gdzie grupa uczestników wykonywała poszczególne ćwiczenia stosując różne sposoby ruchu.

Wyniki wykazały, że ćwiczenia ze stosowaniem pełnego zakresu ruchu wpływają efektywniej na wzrost siły i wielkości mięśni, a także na budowę włókien mięśniowych i zmniejszenie podskórnej tkamki tłuszczowej w porównaniu z ruchami niepełnymi.

Dzieje się tak za pośrednictwem większego obciążenia mechanicznego i dłuższego zaangażowania włókien mięśniowych. Wszystko opiera się jednak na prawidłowej technice wykonywania ruchu czyli izolacji mięśniowej i maksymalnego napięcia mięśniowego.

Źródło: “Impact of range of motion during ecologically valid resistance training protocols on muscle size, subcutaneous fat, and strength.” 
The Journal of Strength & Conditioning Research 28.1 (2014): 245-255.

Komentarze: