Celem tej metody jest uzyskanie jak największej efektywności i potencjału każdego ćwiczenia. Dzięki niej angażujemy głębokie włókna mięśniowe, które wcześniej mogły nie być wykorzystywane, a to może oznaczać, że czeka nas szybki wzrost mięśni.

Ruch składa się z 3 elementów:

  • faza ekscentryczna
  • faza koncentryczna
  • faza izometryczna

My skupimy się na zatrzymaniu ruchu izometrycznego, który jest jednym z najlepszych sposobów na zwiększanie siły mięśni. Przykłady opisane później będą połączone z ruchem ekscentrycznym czyli opuszczaniem ciężaru.

Najlepszym przykładem do opisania tej metody będzie wyciskanie sztangi. Wiemy już, że powolne opuszczanie sztangi bardzo silnie wpływa na pobudzanie włókien mięśniowych, mocniej niż w przypadku ich napinania. Dodatkowe połączenie tego z ruchem izometrycznym jest niezwykle silnym bodźcem.

Na przykład:

Opuszczamy powoli ciężar sztangi do klatki (czas opuszczania 4-5 sekund), gdy opuścimy sztangę do najniższego punktu wtedy zatrzymujemy ruch na 3 sekundy, po czym dynamicznie wypychamy ciężar do góry. Możemy to zrobić nawet z pomocą partnera treningowego.

 

FAZY:

Faza ekscentryczna czyli powolne opuszczanie sztangi pozwala  na pobudzenie nowych i głębokich włókien mięśniowych. Dzięki fazie ekscentrycznej angażujemy znacznie większą ich ilość niż w przypadku fazy koncentrycznej.

Faza izometryczna wpływa na maksymalne napięcie włókien mięśniowych. Zwiększa to zaangażowanie większej liczby włókien dzięki czemu mięsień jako całość jest mocniej angażowany do pracy.

Zapamiętaj, że podczas trneingu izometrycznego z przerwą należy:

  • wykonuj 3-5 powtórzeń na maksymalnym ciężarze
  • poproś o pomoc przy wyciskaniu
  • wykonuj ćwiczenia tą metodą na początku treningu
  • bardzo mocno rozgrzej mięśnie główne i pomocnicze
Komentarze: