Intensywność treningową rozpatrujemy w kategoriach wpływu na wzrost mięśni. Warto wiedzieć, jaki rodzaj intensywności jest najlepszy i najefektywniejszy dla tego procesu.

Nowe badania przeprowadzone na Uniwersytecie Południowej Alabamy oraz w Baylor University zgromadziły materiał w postaci eksperymentu, w którym wzięli udział doświadczeni sportowcy. Podzielono ich na 2 grupy, z których jedna wykonywała trening z niską intensywnością, zaś druga grupa z wysoką intensywnością.

Całkowita objętość treningowa wynosiła tyle samo.

Celem było określenie, która metoda intensywności sprzyja ekspresji genu mRNA kodującego białko kurczliwe.

Grupa z wysoką intensywnością wykonywała 5 serii po 6 powtórzeń na 80% ciężaru maksymalnego.

Grupa z niską intensywnością wykonywała 3 serie po 16 powtórzeń na 50% ciężaru maksymalnego.

Biopsje mięśni wykonywano bezpośrednio przed treningiem, a także na 45 minut po, 3 godziny po, 24 godziny po i 48 godzin po.

Wyniki badań

Po 6 tygodniach obie grupy zwiększyły wielkość mięśni, jednak to grupa z małą ilością powtórzeń i dużym ciężarem zanotowała wzrost w kolejnych 4 tygodniach.

Oznacza to, że oba rodzaje intensywności prowadzą do wzrostu, jednak tradycyjne ujęcie treningowe pozwala na wydłużenie wzrostu.

Komentarze: