Niektóre z białek mogą spowalniać niszczący proces utraty pamięci u osób z chorobą Alzheimera, tak wynika z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Iowa. W badaniach stwierdzono, że podwyższona obecność białka o nazwie PENTRAKSYNA-2 może wpływać hamowanie procesu degradacji funkcji poznawczych oraz hamować redukcję wielkości mózgu.

W ramach badań przeanalizowano obrazy fMRI mózgu oraz ilość płynów mózgowych u osób z Alzheimerem. Porównywano skany a także płyny osób chorych i zdrowych w okresie 2 lat.

Stwierdzono, że charakterystycznym elementem jest białko (PENTRAKSYNA-2), które reguluje funkcje immunologiczne oraz połączenia między neuronami. Białko to odpowiada m.in. za pracę neuronów, jakość przesyłu impulsów elektrycznych i chemicznych. Wydaje się także, że jest ono zaangażowane w tworzenie i rekonfigurację połączeń między neuronami poprzez usuwanie zanieczyszczeń.

Jak zwiększać poziom tego białka?

Aby redukować ryzyko choroby Alzheimera warto korzystać z aktywności fizycznych, które sprzyjają wywoływaniu większej aktywności PANTRAKSYNY-2. Dzieje się tak za sprawą większej aktywności neuronów.

Wysiłek intelektualny także pomaga w pobudzaniu białka. Dzięki wykorzystywaniu połączeń nerwowych dochodzi do wspierania produkcji białka i tworzenia się nowych połączeń neuronalnych.

Komentarze: