Mężczyźni, którzy mają niski poziom testosteronu i cukrzycę typu II, są bardziej narażeni na miażdżycę czyli blokowanie tętnic niż mężczyźni o normalnym poziomie tego hormonu.

Miażdżyca pojawia się w przypadki zbyt dużego poziomu cholesterolu, który gromadzi się w tętnicach i żyłach. To powoduje zatory, które mogą wywołać zawały lub udary. Okazuje się, że połączenie niskiego poziomu testosteronu i cukrzycy może znacznie zwiększać to ryzyko.

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Sanatorio Guemes w Argentynie wykazały silny związek pomiędzy niskim stężeniem testosteronu a zmianami miażdżycowymi. W badaniu tym uczestniczyło 115 mężczyzn z cukrzycą typu II. Ci, którzy mieli niski poziom męskiego hormonu wykazywali 6-krotnie większą grubość tętnicy szyjnej i dysfunkcji śródbłonka w porównaniu do mężczyzn o normalnym poziomie tego hormonu.

Źródło:Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism

Komentarze: