Zbyt mało snu w ciągu tygodnia możemy wyrównywać nadwyżką weekendową. To może chronić nasz przed wystąpieniem cukrzycy oraz poprawić funkcje poznawcze mózgu.

Uniwersytet Kolorado przeprowadził eksperyment, w który 19 zdrowych osób spały z różną długością. W tym czasie badano zmiany w ich krwi, głównie zachowanie się cukru i insuliny.

Okazało się, że niedospanie powodowały trwały wzrost glukozy we krwi oraz wzrost glukozy we krwi na czczo, zaś wyrównanie snu w dniach kolejnych normowało to zjawisko. Po „odespaniu” poprawiła się także wrażliwość na insulinę, która jest głównym czynnikiem występowania cukrzycy typu II.

Źródło: Diabetes Care

Komentarze: