Terapia dwubiegunowa androgenowa sprzyja zapobieganiu wzrostu nowotworów prostaty. Polega ona na manipulacji testosteronem w terapii hormonalnej.

Wstępne leczenie zaawansowanego raka prostaty polega na terapii hormonalnej, obniżającej poziom testosteronu. Nowe metody mówią jednak o tym, że to nadwyżka testosteronu hamuje wzrost raka poprzez zmniejszenie odporności komórek nowotworowych na testosteron.

Jeśli takie podejście sprawdzi się w dłuższym okresie czasu to może być to przełom w leczeniu nowotworu prostaty. Należy podkreślić, że dwubiegunowa terapia androgenowa nie jest dostępna w praktyce, gdyż nie zakończyły się wszystkie testy i badania.

W badaniu testowym wzięło udział 16 mężczyzn, którzy korzystali z terapii hormonalnej w walce z rakiem prostaty. Wykorzystane terapię dwubiegunową, która miała znaczny wpływ na zdrowie pacjentów, mianowicie u 7 z nich doszło do remisji, u 4 guzy zmniejszyły się, a u 1 całkowicie zniknęły. Ogólnie rzecz biorą, u 50% doszło do zmniejszenia ilości specyficznego antygenu PSA, który odpowiada za aktywność nowotworu prostaty.

Wciąż jednak potrzeba większej ilości badań, aby zatwierdzić i potwierdzić skuteczność nowej metody.

Komentarze: