W stawie kolanowym każdego człowieka są dwie łąkotki: boczna i przyśrodkowa.  Znajdują się one między powierzchniami stawowymi kości udowej i piszczelowej. Przy ruchach zgięcia łąkotki przesuwają się delikatnie w tył, natomiast podczas wyprostu – do przodu, a do ich zadań należą takie czynności jak: rozprowadzanie płynu stawowego, stabilizacja, absorpcja wstrząsów i co najważniejsze – przenoszenie obciążeń.

Łąkotki są to tkanki charakteryzujące się znaczną elastycznością i odpornością. W ich składzie największą zawartość stanowi woda (około 74%), następnie możemy wyróżnić kolagen typu I, proteoglikany czy kwas hialuronowy.

Łąkotka najczęściej zostaje uszkodzona w momencie uprawiania jakiejś aktywności, a powodem może być jeden, konkretny uraz, sumujące się mikrourazy czy choćby zmiany zwyrodnieniowe. Po prawidłowo wykonanej diagnostyce określa się jakie leczenie będzie najskuteczniejsze: operacyjne czy zachowawcze, a o podjęciu decyzji decydują różne czynniki, m.in.: typ, lokalizacja i rozmiar uszkodzenia, stabilność stawu kolanowego oraz czynniki indywidualne dla każdego pacjenta.

Warto pamiętać, że łąkotka rzadko kiedy zostaje uszkodzona sama. W większości przypadków towarzyszą temu inne uszkodzenia i mogą dotyczyć także więzadeł: krzyżowego przedniego i pobocznego piszczelowego.

Rehabilitację można podzielić na dwa etapy:

I – działanie przeciwbólowe poprzez zastosowanie lasera, TENSa, pola magnetycznego i słynną metodą RICE, napięcia izometryczne mięśni kończyny, mobilizację rzepki, poruszanie się w ortezie z użyciem kul łokciowych
II – fizykoterapia, wzmacnianie mięśnia czworogłowego uda oraz praca nad funkcjonalnością kończyny, propriorecepcją, włączanie do programu rehabilitacji elementów z dyscypliny sportowej pacjenta, pływanie na grzbiecie i kraulem (warto zwrócić uwagę na pracę nóg!).

Nie należy zapominać, że oczywiście każdy przypadek jest inny, każdy pacjent także się różni, a wyżej wymienione etapy są jedynie zarysem prowadzonej rehabilitacji. Najważniejsze to trafić w ręce odpowiedniej osoby, która od początku do końca prawidłowo poprowadzi usprawnianie pacjenta.

servah_www

Komentarze: